Güvenlik Güvenlik

Pansiyonumuzun güvenliği 24 saat kapalı devre kamera sistemi ve güvenlik görevlisi ile bina içi ve bina dışı sağlanmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerimiz  şifre sistemiyle pansiyonumuza giriş yapmaktadır.